Poděkování sponzorům

Vážení sponzoři, vážené nadace, kamarádi

 

Je pro mě ctí a především velikou radostí poděkovat Vám za pomoc, která změnila můj život více, než jsem sám čekal.

 

Příjem dávek určených tělesně postiženým je možností, jak přežít, ale nikdy se nemůže vyrovnat pocitu, kdy si člověk na život dokáže vydělávat sám. Po sedmi letech strávených doma mám nyní práci, která mě naplňuje. Práci, v níž se cítím užitečný. Práci, díky níž jsem nezávislý na cizí pomoci. Z obdarovávaného jsem se stal dárcem, který už nemusí čekat na dávky ze státního rozpočtu, ale naopak sám přispívá formou daní, zdravotního a sociálního pojištění a sponzorskými dary potřebným. To je v mém osobním životě ta největší změna.

Díky práci zažívám pocit společenského začlenění, mohu si dovolit i kulturní či sportovní aktivity, mohu dětem zaplatit zájmové kroužky. Změnil se tak život nejen můj, ale život celé rodiny. I za to velmi děkuji.

 

Po letech bezmoci si vážím i skutečnosti, že stejně jako každý majitel firmy musím přemýšlet, jak obstát v konkurenci, musím přicházet s novými nápady. Kromě běžné dopravy je taxislužba, kterou provozuji, uzpůsobena také pro tělesně postižené, můj vlastní handicap mi v tomto směru pomáhá – vím, co pro cestování nutně potřebují. Do konce roku je mým cílem taxislužbu rozšířit i na všední dny, dosud je totiž využívána především o víkendech. Usiluji tak o získání práce či zakázky, kterou bych mohl pro nějakou firmu vykonávat i během týdne, kde bych se službou dopravy v rámci náhradního plnění mohl mít velkou šanci uspět.

 

Do pěti let bych chtěl mít práci pro 2 – 3 auta s řidiči s podobným handicapem, kteří mají chuť se svým životem něco udělat, ale nemají vlohy na programování, spravování webů nebo účetnictví, přitom samotná práce řidiče by je dostatečně naplňovala. Byl bych velmi rád, aby i další tělesně postižení mohli žít s pocitem, že dělají potřebnou práci, díky níž nejsou odkázáni na sociální dávky.

 

Věřím, že se mi tyto plány, na jejichž začátku stála Vaše pomoc, podaří postupně realizovat.

 

S úctou a poděkováním

 

 

Nadacím a sponzorům:

 

Konto Bariéry – zaštítění sponzorského podúčtu a poradenství – jmenovitě Martina Potomová

Nadační fond J&T

Nadační fond AGROFERT

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Bohemilk, a.s.

Tipsport, a.s.

Metrostav, a.s.

ZEAS Podorlicko, a.s.

BEAS, a.s.

Petruše Havlová, Očelice

Iva Šeredová – kadeřnický salon Opočno

 

Pomoc se zřizováním živnosti a chráněného pracovního místa:

 

Občanské sdružení Aspekt  – Náchod, Mgr.Říhová, Ing.Pejskar

Martin Doležal – nápad, poradenství v oblasti taxi,

Roman Pop – motto „Jízda kterou pomáháte“, grafický návrh a provedení vizitek a letáků

Ondřej Marek – grafický návrh reklam na voze.

Oldřich a Jiřina Luňáčkovi – překlenutí DPH, konzultant,  pomoc s nákupem auta, celková podpora

Jan Koláčný z Centra Paraple – sestavení žádosti pro sponzory, kontakty na nadace.