Oblíbené stránky a projekty

Kolečka na cestách

Kolečka na cestách je občanské sdružení, jež vzniklo s pozitivním nábojem a odhodláním.

Tvoří jej lidé, kteří ještě před vznikem statutu, utvořili přátelský kolektiv zdravých a handicapovaných.

Zabývá se cestováním po České republice, ale i do zahraničí. Pořádá kulturní, společenské a vzdělávací akce. Její cílovou skupinou jsou lidé po úrazu míchy. Její klienti jsou mladí, aktivní a pozitivní jedinci s velkou chutí do života.

Pilířem sdružení jsou mladí, zdraví a aktivní jedinci, kteří pomáhají klientům koleček překonávat bariéry psychického i technického rázu.

Magical Snap - 2013.03.12 11.50 - 002

.

 

CZEPA

Česká asociace paraplegiků – CZEPA je neziskovou organizací lidí po poranění míchy a sdružuje členy z celé ČR. Naše sdružení vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem – v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu….  

Poslání organizace

Posláním organizace je hájení práv a zájmů vozíčkářů po poškození míchy, usilujeme o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňujeme systém zdravotní a sociální péče v ČR. 

Vznik

Svaz paraplegiků vznikl v roce 1990 a působí na území celé České republiky. Od 1.1.2012 užíváme nový název Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Mnoho lidí s poškozením míchy zažívalo zbytečné strasti při neodborném léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Důsledky často již nešlo napravit a končily mnohokrát i smrtí pacienta. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky považuje CZEPA za jedno z významných práv lidí po poranění míchy. Od svého vzniku proto usiluje o zlepšení úrovně zdravotní péče o tyto občany a o přijetí koncepce jejich léčení.

210202_980

 

VOZEJKOV

Co je Vozejkov?

Informační kanál nejen pro vozíčkáře po úrazech páteře, poranění nebo onemocnění míchy. Výchozí místo, kde naleznete pomoc, rady, zkušenosti, názory, pozvánky, nabídky, poptávky atd. A to vše můžete vybírat dle Vašeho regionu a Vašich možností. Současně je to také prostor pro organizace a společnosti, které nám nabízí své služby a zboží k lepšímu životu na vozíku.